ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mọi hỗ trợ cần thiết vui lòng liên hệ Gunny JSC

Bằng việc sử dụng những dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với quý khách chấp nhận những điều khoản dịch vụ kèm theo. Vui lòng tham khảo kỹ tại đây.

Đôi khi điều khoản dịch vụ này sẽ được bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của sản phẩm hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Khi có thay đổi, quý khách sẽ được thông tin trên trang chủ hoặc qua email đăng ký.

ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP